Červenec 2012

Alfa naší éry (9)

23. července 2012 v 7:45 | Lulu Fairy |  Mé počiny na poli literárním

"Já vím! Povedlo se mi to. Oznámila jsem to lidu, když si byla s Aine a Teárlach s Earcem byli na misi. Byl to způsob jak ji uctít - oživit ji." Usmála se Sidheag.

"To byl skvělý nápad. A vím, že si padla jako první, protože si vypálila tu nemoc. Proč si nám to neřekla? A proč si to udělala?" optala se Ceana

"V našem plánu byla díra, elvin mohli umírat na tu nemoc." Odvětila Sidheag jednoduše.

"Á Ceana se již vzbudila, takže vám můžeme ukázat tu podobu." Usmála se Aine, která právě přišla a vzápětí se otočila na patě a odcházela jednou z chodeb.

"Děkujeme." Usmála se na oplátku Ceana a vykročila za ní. Po chvíli došli do místnosti, kde veprostřed byl jakýsi tvor: mělo to kůži, ale ne srst stálo to na dvou nohách a mělo to jakési končetiny uzpůsobené k uchopování. Jeho páteř byla jaksi dvojesovitě zahnutá a neměl ocas!

"Jmenuje se to eščlov'eak." Pronesla pyšně Aine.

"Jakže? Člověk?" optal se Earc, který jí nerozuměl.

"No tak bychom mu mohli říkat taky, je to míň krkolomné." Uznala Aine.

"Zaplaví planetu, předpověděl to jeden z našich věštců a věštci ostatních to potvrdili. A představte si, dokázali jsme to nejen vytvořit, ale dokázali jsme se duplikovat a jaksi do toho vstoupit a nyní se dokážeme v to měnit!" Pokračovala pyšně Aine a před jejich zraky se proměnila. Najednou před nimi stála bytost s hnědými dlouhými chlupy na hlavě, která měla hnědé oči.

"S tím duplikováním si myslela tohle?" zeptala se Sidheag a v myšlenkách si představila tu místnost v ní Aine, Earca, Teárlacha a sebe. V jejích představách tam ale byla dvakrát. Soustředila se na tu myšlenku a představovala si to tak usilovně, až najednou vedle ní stála ona sama.

"Ano, myslela, ale my jsme se museli hodiny koncentrovat na to, abychom se duplikovali. Jak to, že si dokázala tak rychle?" zeptala se s údivem.

"To je způsob našeho kouzlení. Gratuluji, umíte kouzlit. Můžeme vstoupit do toho člověka? Abych to upřesnila, můžeme si ho naduplikovat a vzít s sebou?" optala se Ceana.

"Ano, kvůli tomu sem Vás sem vzala. A chtěla jsem se zeptat. My už část kontinentu dali, ale nechceme se ho vzdát celého, vzdáte se části za pohořím, které nazýváte Ural? Pro člověky? Potřebují místo." Prosila je Aine.

"Jasně País." Přikývl Teárlach

"Souhlasím." Přikývl Earc.

"Já také" odvětila Sidheag.

"Já samozřejmě také" usmála se Ceana

"Co myslíš, že se z člověků stane?" zeptala se Sidheag Ceany, když se za Aine či País, jak ji nazýval její lid, zavřely dveře.

"Já nevím, rozhodně nechci, aby se do toho draci míchali. Náš lid bude v Evropě a Asii jim necháme. Nepůjdeme přes hranice, dokud přes ně nepůjdou oni, a to bude, přiznejme si chvilku trvat." Usmála se Ceana.

"Tak je to na nich." Usmála se Sidheag

A od té doby patří část pevniny, zvaná Asie člověkem neboli lidem. Jsou i v Africe, ale odtamtud je pouze jedna rasa. Amerika patří Undenvin, Afrika Gnovinner, Antarktida Sacevinajským ploutvonožcům a Evropa ohnivému lidu Salavin. Žijí spolu v míru, ale napětí mezi elvin je vysoké. Nikdy nesmí dojít k válce, protože tato planeta, by to nepřežila. Národy se musí mít rády a ani lidé, kteří nesnášenlivost zdědili, se nesmí obrátit proti sobě a musí přijmout, že je tu nějaká moc nad nimi. Všichni musí žít v míru. Jinak bude válka. Tuto válku předpověděli Undenvinští věštci na rok, jenž lidé nazvou dvoutisící dvanáctý. Tehdy nastane konec světa a mocné národy planetu zničí, pokud nepřijde někdo, kdo tuto válku odvrátí. Jeho či její úděl bude nesmírně náročný. Bojovat na čtyřech stranách a na žádné. Ovládat všechny živly a žádný. Zvládne to?
Poslední díl, snad se povídka líbila. Vřele uvítám jakékoliv reakce. Povídka se umístila na 75. místě z 83, na prvotinu ...

Alfa naší éry (8)

22. července 2012 v 17:31 | Lulu Fairy |  Mé počiny na poli literárním

"Už jsou tady! Už jsou tady!" Zavolala na Ceanu Sidheag.

"No konečně!" Ceana si oddychla. Kdyby se nevrátili… Popravdě řečeno, Ceana sama nevěděla, co by dělala.

"Souhlasili?" Vyhrkla dychtivě, když dosedli. Teárlach se zatvářil smutně.

"Bohužel. Ceano musím ti oznámit, že souhlasili." Řekl to tak smutným hlasem, že Ceana si nepovšimla slova "souhlasili" a koukala pěkně vykuleně, když Sidheag, které to došlo, začala nadšením chrlit oheň.

"Počkej? Takže?" zeptala se s otázkou v očích.

"Přesedni si!" doporučil jí Teárlach. Spolu s Earcem se váleli smíchy po zemi.

"Dobrá, dejte mi ta prohlášení a jděte do síně. Ještě neodešli." Přikázala jim Ceana.

"Jak si přeješ." Odvětil Earc a vykročil k Malé síni. Ceana vykročila k pokoji Aine.

"Á, už jste se vrátili!" řekla s úsměvem falešným jak socha s voskem jedna z dračic.

"Ano, vrátili." Odpověděl chladně Teárlach.

"Á skvěle. Už jsme tu všichni, tady máte potvrzení, že můžete poslat k těmto dvorům své vyslance a omluvte mě, jdu připravit kouzlo, nebo potřebujete ještě něco?" Ceana vtrhla do místnosti jako velká voda a zaskočila tím Radu starších přesně, jak plánovala.

"Ne, děkujeme."

"Tak platí!" usmála se Ceana a pokynula jim ke dveřím.

"Takže, jelikož je půl páté, sdělím, koho jsem si vybrala, aby přednesl kouzlo. Aine, neber si to osobně, ale pro dnešek je odhalení našich tajemství dost. Prosím vrať se do své komory a nepokoušej se nás sledovat ano?"

"Samozřejmě." Aine odešla bez jakýchkoliv námitek. Ceana byla vděčná za takovou rádkyni. Sidheag byla fajn, ale zkušenostmi se s Aine nemohla porovnávat.

"Takže, k tomuto úkolu jsem zvolila Earca."

"Fajn."

"Řekneš tohle:…" začala vysvětlovat Ceana.


***


Earc stál na pódiu těsně za Ceanou. Ta přesně v šest přistoupila k okraji pódia a začala mluvit:

"Vítám vás Salavin. Vím, že se spoustě z Vás tento náš krok nezamlouvá, ale věřte nám, je to nutné. Nyní přednese Generál Earc Myšlenku." Earc přistoupil a pronesl:
"Tato myšlenka funguje takto: Když elvin zemře, využije energie smrti a převede duši elvin do podoby ovládající energii, má moc nad tím, kdo v něj věří. Nemůže zemřít, nemá hmotnou podstatu." Přednesl a zařadil se.

"Salavin, soustřeďme se!" pronesla Ceana a všichni zavřeli oči. Vedle Ceany se ozvala rána. Ceana se ale naprosto soustředila na myšlenku a nevnímala to. Po chvíli cítila, jak ostatní opouští energie a ulekla se, že ta myšlenka je příliš silná na ně, a že to nemohou utáhnout. V tom však myšlenka odplula a Ceana před sebou viděla bytost. Byla to Lume a řekla jí:

"Děkuji, že jste oživili mou myšlenku, tím jste oživili mě samotnou. To já pomohu každému po jeho cestě. Teď pomoz Sidheag, je vyčerpaná, vypálila tu nemoc sama." Jakmile domluvila, byla pryč a Cena omdlela.


***


"Kde to jsem?" optala se Ceana a rozhlédla se po hliněné místnosti.

"Na nějaké stanici Sacevinajských, Gnovinner a Undenvin. Prý aby nám ukázali "Podobu budoucnosti" či co." Sdělil jí Earc.

"Aha. Lume o tom mluvila, ale jen se mnou. Chtěla, aby to věděl málokdo. Nevím proč. A víte, že Lume je převaděčkou? Převádí na druhou stranu." Uvědomila si Ceana.

Alfa naší éry (7)

22. července 2012 v 17:29 | Lulu Fairy |  Mé počiny na poli literárním

"Aine? Souhlasíš?" optala se jí Ceana

"Mám jeden dotaz: Kdo je to On?"

"On je strýc Lume, bratr Suy. Byl proti vašemu příchodu sem. Je stejně jako jeho sestra mocný. Nemohli jste sem proto, že tu byl i On i Sua. Sua se s Ním pohádala a odešla. Kvůli tomu jste mohli přijít." Vysvětlila Ceana

"Jak se jmenuje a proč mu říkáte On?" ptala se Aine dál.

"Jak se jmenuje? První, co Lume udělala, bylo to, že zatratila jeho jméno, nikdo ho nezná, ani on sám, proto mu říkáme pouze On." Vysvětlil Earc.

"Souhlasíte?" vyštěkl netrpělivě jeden z Rady starších.

"Musíme se zeptat Hewy a Auga Ura. Je to jejich věc. Ale Aine, souhlasíš ty?" odvětila Sidheag.

"Já ano, pokud budu mít zde i já svého člověka."

"Ano, ráda ti to povolím." Odvětila Ceana.

"Ale Hewa a Auga Ur tu nebudou do zítra!" Upozornil je jeden z draků.

"Chceš se vsadit?" usmál se Earc, kývl na Teárlacha a oba během chvilky zmizeli střešním otvorem.


***


Rozhlédl jsem se, okolo mně byl led, všude, kam bylo možné dohlédnout. Zavolal jsem:

"Hledám Auga Ura jménem Ceany, královny Salavin."

"Pane Earcu?" optal se mě jeden tuleň.

"Ano?" optal jsem se.

"Co se děje? Už je vyřešen problém s nemocí?"

"Už se na tom pracuje, zítra by měl být vyřešen, ale nejprve musím odvést vašeho knížete k nám, nebo přivést jeho prohlášení." Odvětil jsem

"Slyšel jsem správně, že mě hledáš? Co jsi zač draku, že používáš jméno Salavinské královny?

"Já jsem zde, abych přivezl tebe, nebo tvé prohlášení, že bude moci na Tvém dvoře přebývat jeden velvyslanec a na našem dvoře vyslanec tvůj." Nastínil jsem mu problém. Doufal jsem, že řekne ano, on se ale pouze zamračil.

"To mi nová královna nevěří?" řekl povýšeným hlasem.

"Věří, ale Rada starších ne. Chce mít vše pod kontrolou." Vysvětlil jsem.

"Aha. Opravdu se mi to nelíbí." Poznamenal jen tak mimochodem, jako by on dělal něco pro nás a my si kladli podmínky.

"No to je možné, ale je to jediný způsob, jak dosáhnout provedení toho kouzla, jež Vám pomůže." Myslel jsem si, že to není možné, aby někdo byl tak natvrdlý.

"Dobrá. Máte mé svolení. Vytáhl pergamen a něco tam načmáral.

"Děkuji." Odvětil jsem a s několika mocnými mávnutími křídly jsem se vznesl a nasměroval jsem své tělo směrem k české kotlině, domů.


***


Dorazil jsem do kraje Undenvin za oceán který omývá ohnivý, vodní a zemní kontinent. Byl to onen oceán, kde kdysi byla ztracená Atlantida, město naší Suy.

"Hewo, prezidente Undenvin!" zvolal jsem.

"Co si přeješ?" dolehl ke mně šepot.

"Tvé prohlášení, že souhlasíš s tím, aby na tvém území byl přítomen náš vyslanec a na našem dvoře vyslanec tvůj."

"Kdo to žádá?"

"Vy sami, prostřednictvím dopisu, který jste zaslali Lume s prosbou o pomoc." Docházeli my nápady.

"Ale my tu nechceme Vašeho vyslance."

"Pak se obávám, že jste odsouzeni k záhubě."

"Dobrá tedy, zde máš mé prohlášení." Odvětil ten hlas. Najednou se přede mnou zjevil opeřené stvoření, které mávalo směšně malými křídly.

"Tady máš to prohlášení." Podalo mi pergamen.

"Děkuji." Poděkoval jsem a vydal se zpět do naší útulné kotlinky.

Alfa naší éry (6)

22. července 2012 v 17:25 | Lulu Fairy |  Mé počiny na poli literárním

"Ceano! Kdy když ne teď. Dnes po té schůzi s Radou to oznámíš a řekneš, že v tom hodláme pokračovat." Sidheag se naštvala.

"Správkyně! Prosím." Ceana byla už týden korunovaná a už týden odmítala i přes prosby Sidheag sdělit světu, že ono kouzlo se koná.

"Ceano. Sidheag má pravdu. Už týden tu šílíme, ale nic neděláme. A mezitím umírají další tisíce elvin." Aine jí objala.

"Musíš se vzchopit, Salavin potřebují silnou královnu. Nedovol, aby si s tebou lid dělal, co se mu zlíbí. Ty vládneš lidu, ne lid tobě." Aine už nevěděla, co má dělat. V tom promluvil Earc:
"Ceano, vstávat! Teď půjdeš ven, a řekneš přesně toto: 'Já, královna lidu Salavin, královnou po královně Lume, kterou jste zavraždili, hodlám pokračovat v jejím plánu a umožnit přicházení v jiné formě života. Zítra v šest večer se všichni soustředí na myšlenku, kterou Vám přednese zvolený člen válečné rady.' Je to jasný?" Earc to řekl takovým hlasem že Ceana vyděšeně přikývla.

"Tak mazej." Otevřel jí dveře a vešel za ní. O chvíli později bylo slyšet jak Ceana doslova a do písmene odříkala to, co jí Earc přikázal. Bylo slyšet zabučení, ale než se všichni nadáli, Ceana i Earc byli zpátky a v pořádku.

"No konečně." Teárlach to čekání nemohl vydržet. Všem to bylo jasné. Už ani vtípek, pro něho tak charakteristický, byl jen jednou za den.

Najednou se rozletěly dveře. Vešlo pět starých draků. Byla to rada starších. Postavili se proti Aine, Ceaně, Sidheag, Teárlachovi a Earcovi.

"Tak co má znamenat toto porušování tradic! Tohle rouhání!" Jeden z draků promluvil.

"Jaké tradice? Máš na mysli naši zbytečnou nadřazenost? A jaké rouhání? Myslíš naši snahu o smazání této naší vady? Jenom nás naše oddělenost oslabuje." Ceana se do modrého draka pustila a ani nevěděla, jak se jmenuje. Jména členů Rady starších znala pouze Lume.

"Naše nadřazenost je samozřejmostí!" ozval se jiný drak hnědé barvy Sidheag vyprskla smíchy a Teárlach se zasmál dokonce nahlas. Ceana, Aine a Earc se pouze zašklebili.

"Není, jsme stejní jako ostatní elvin! To že jsme tu byli dřív, nic neznamená!" Sidheag se naštvala.

"Znamená to víc, než si myslíš. Tohle je naše planeta! Ostatní," střelila pohledem po Aine.

"Ostatní tu nemají co dělat!"

"Mají. Jsme elvin jako vy! To že nevíme jak kouzlit, nic neznamená. V čem jsme jiní? V čem? Řekni? Nebo jste vy ti jiní? V čem?" Aine se začala bránit.

"Jsme jiní v tom, že ovládáme živel, který tuto planetu a vlastně nás všechny drží při životě. Když vám země zmrzne, co budete dělat?"

"A co my budeme dělat, až nás Sacevinajští uhasí? Nebo Gnovinner zadusí? Nebo Undenvin sfouknou?" optal se Earc.

"Dobrá, ale my jsme silní, ubráníme se!" slovo opět převzal drak, který mluvil prve.

"Ne, pokud se spojí, mohou nás porazit a ty to víš. Je to jen na jejich dobrotě, zatímco, jestli provedeme to kouzlo, všichni, budou žít na věky!" zabojoval zase Teárlach.

"Ne, my to nedovolíme." Oznámil nejstarší z draků.

"A co můžete udělat?" optala se Ceana.

"Oznámit Jeho existenci." Odvětila jednoduše jedna z dračic.

"Dobrá, co chcete za to, že budete mlčet a necháte nás provést kouzlo?"

"Místo v této radě!"

"Dobrá, máte ho mít. Tato rada se rozroste o dvě místa. Jedno vyplní Vámi zvolený drak. To druhé vyplní lidem volený drak. Souhlasíte?"

"Hlasujme! Tohoto bez hlasování nesmí projít a mě se to nelíbí!" ozval se Earc a Sidheag s Teárlachem najednou přikývli.

"Dobrá, jak vidíte, toto se této radě nelíbí. Co jiného chcete?" Ceana vyjednávala dál.

"Dobrá, chceme mít velvyslance u každého z dvorů. Tento diplomat bude přítomen u všech jednání tohoto dvora." Ozvala se jiná dračice s ještě odvážnějším návrhem.

Alfa naší éry (5)

22. července 2012 v 17:23 | Lulu Fairy |  Mé počiny na poli literárním

"Každý nyní nechť slíbí, že ať kdokolivěk se pokusí zpochybnit toto rozhodnutí, on dle pravdy zasáhne a na pravdu poukáže." Z úst Ceany ta slov zněla jinak. Nezvykle. Všem bylo najednou smutno. Litovali Lume. Přesto každý odpověděl:

"Slibuji."

"Nechť otázka tato vryje se vám do paměti: Jest Sidheag či Ceana vhodnější býti královnou dračího lidu?" Ceana se třásla. Náhle se okolo ní obtočily ruce. To ji Sidheag objala a dala tím najevo svou soudržnost.

"Ceana." Odpověděla Aine jako první. Earc také dlouho neváhal.

"Ceana." Řekl to jméno s něžností a vážností sobě vlastní. Teárlach váhal. Svůj hlas by dal Sidheag ale Ceana potřebovala jeho podporu a Sidheag stejně byla mimo hru. Nakonec jeho rty vyslovily to jméno:

"Ceana." Sidheag vydechla úlevou.

"Vyjděme tedy ven a oznamme lidu, kdo bude příští královnou." Sidheag se ujala, jak poraženému velí kodex, sdělení, co se událo. Vyšla na balkon a zůstala na něm, dolů směla jen královna. Zvolala:

"Lide dračí. Salavinský lide! Lide nejstarší. Lide ohnivý." Odmlčela se. Svým voláním přivolala draky a všichni byli zvědaví, co jim chce Sidheag oznámit.

"Lide, věz, že královnou tvou je jedna z princezen. Ta nejvyšší, jejíž jméno jest Ceana." Sidheag mávla ke dveřím, odkud vykročila rozklepaná budoucí královna. Dav tleskal. Sidheag ale pokračovala:

"Celá rada nyní složí královně věrnost. Jak jistě víte je tu jeden zvláštní případ. Ta složí královně přísahu míru a spolupráce."

"Strážkyně!" zvolala dav. Sidheag poklekla před Ceanu a řekla:

"Já Strážkyně královny Lume ti slibuji a přísahám věrnost nové královně Salavin!" pronesla přísahu

"Aine!" obvykle se volalo titulem ale volat velekněžka Gnovinner by bylo trochu podivné. Volaná poklekla před Ceanu a slavnostním hlasem pronesla:

"Já velekněžka lidu Gnovinner slibuji a přísahám za celý svůj lid mír a spolupráci nové královně Salavin!"

"Generál!" zvolal dav. Earc předstoupil a poklekl.

"Já, Generál královny Lume, slibuji a přísahám věrnost nové královně Salavin." Earc zářil a dal si záležet na tom, aby vypadal, že je naprosto šťastný.

"Rádce!" dav výskal a tleskal. Teárlach předstoupil, obdařil všechny zářivým úsměvem a pronesl jako by o nic nešlo:

"Já Rádce královny Lume a přísahám věrnost nové královně Salavin." Ceana se zvedla a odešla zpět do síně.

Alfa naší éry (4)

22. července 2012 v 17:22 | Lulu Fairy |  Mé počiny na poli literárním

"Pošleme tedy posly." Rozhodl Earc

"Není třeba." Ozval se za nimi hlas.

"Á, Aine. To jsem nevěděla, že na náš dopis zareagujete tak rychle." Poklonila se Ceana

"Já? To bylo maličkostí. Ale kde je Lume?" usmála se a rozhlédla se po síni.

"Lume byla zabita při pokusu říct všem, co se tu rozhodlo." Oznámil jí Earc

"Opravdu? To je mi líto. A co se tu rozhodlo?" optala se se svým úsměvem Aine.

"Že Salavin pomohou ostatním elvin a vytvoří kouzlo, které se bude živit vlastní smrtí. To kouzlo umožní mrtvým přicházet zpět." Oznámila jí Sidheag

"Aha. To je úžasné, ale proč to už není? Můj lid potřebuje pomoc." Aine se netvářila, že by měla chuť pomoci.

"Aine, mna takovéto kouzlo, musí být spousta energie. Je to složitá myšlenka a musí jí vytvořit mnoho lidí. Všichni Salavin se na tom kouzle musí podílet, ale bez královny to nejde. Tato rada bez královny nemá žádnou moc. Chtěli jsme tě zavolat, abys novou královnu pomohla zvolit. Pomůžeš tedy?" vrcholila všechny informace Sidheag.

"Samozřejmě. Kdo je kandidát číslo jedna?" optala se a posadila se na židli, kterou mezitím přitáhl Earc.

"Ceana." Oznámila Sidheag.

"Je i nějaký jiný kandidát?" optala se Aine a obdařila Ceanu zářivým úsměvem.

"Já." Zašklebila se Sidheag.

"Tak fajn. Asi by se měly probrat Vaše záměry. Doufám, že nebude vadit, když budu zájmy Gnovinner." Pustila se Aine do diskuze.

"No tak já bych probral vlastnosti těchto dívek." Protiřečil jí Earc.

"Kde je ale Teárlach?" Zarazila se Aine.

"Šel oznámit, že jsi prozatímním členem rady." Odpověděla Sidheag

"A už je zpátky a souhlasí s tím probrat vlastnosti kandidátek." Usmál se na Aine.

"Že nejsi pomlácený." Usmála se jedovatě Aine.

"Ale no tak Aine, nebuď jedovatá." Usmál se Earc. Byl tu teď nejstarší, byl o rok mladší než Lume, a tady měl vyšší postavení než Gnovinnerská velekněžka.

"Pardon." Uchichtla se.

"Ale otázka byla správná. Jak ostatní zareagovali?" optala se Sidheag.

"Dobře! Zabučeli, ale pak jsem řekl, že je to úcta k zemřelé královně Lume, tak mi i zatleskali. Jo a viděl jsem Staršího. Byl pořádně naštvaný." Popsal v pár větách svůj projev Teárlach.

"Tak fajn. Popíšu Sidheag tak, jak ji znám. Můžu?" optal se Earc.

"Ano, budu ráda." Aine Sidheag ani Ceanu moc neznala a byla ráda, že jí je někdo představí.

"Sidheag je sebevědomá, chytrá dračice, poněkud zbrklá a upovídaná. Souhlasí s přítomností ostatních elvin na Zemi a nemá ráda Radu starších…"

"To je ta rada co se pokusila Lume i Suu zarazit v jejich pokusu nám ostatním pomoci?"

"Ano. Sidheag je vtipná, má ráda legraci. Umí být diplomaticky korektní, pouze občas se neudrží a vyletí z ní nějaká zbrklost." Earc dokončil a hleděl na Teárlacha

"No občas. Já bych dodala, že jsem hodně zbrklá, a skoro při každé diskusi ze mě vyletí něco, čeho lituji." Dodala Sidheag.

"Dobrá popíšu Ceanu." Ozval se Teárlach

"Jen do toho."

"Ceana je tišší, chytrá, rozvážná a má podobné názory jako Sidheag. Má ráda legraci ale neumí nebo nechce ji dělat. Vše bere smrtelně vážně a vše si pořádně rozmyslí. Víc už nemám co říct."

Ukončil Teárlach Ceanin popis.

"Děkuji. Já bych osobně jako královnu zvolila Ceanu. Ni proti tobě Sidheag, ale jsi moc zbrklá. V diplomacii je důležitá kamenná tvář a nedat najevo emoce. Je důležité si vše promyslet. Ceana mi na druhou stranu přijde zranitelná. Bude potřebovat někoho, kdo ji podrží."

"To máš asi pravdu." Vydechla Sidheag.

"Takže fajn přistoupíme k hlasování. Oznámila Ceana. Jelikož se jedná o volbu mezi mnou a Sidheag, já a Sidheag se nebudeme účastnit. Aine jako host bude první. Zúčastnila si se někdy hlasovacího rituálu?" zeptala se Ceana a byl z ní cítit smutek, mluvila pomalu a vyznělo to, jako by to bylo připravené.

"Ano, vždyť jste ho odkoukali od nás, jako spoustu dalších "vašich" rituálů." Aine zase uklouzla jedovatost.

"Už mlčím." Usmála se Aine při pohledu na Earcův nevraživý pohled.

Alfa naší éry (3)

22. července 2012 v 17:21 | Lulu Fairy |  Mé počiny na poli literárním

"Dobrá. Přistupme nyní k hlasování." Lume se opět ujala své role a postupovala dle pravidel.

"Každý nyní nechť slíbí, že ať kdokolivěk se pokusí zpochybnit toto rozhodnutí, on dle pravdy zasáhne a na pravdu poukáže."

"Slibuji." Zaznělo postupně ústy každého z nich.

"Nechť otázka tato vryje se vám do paměti: Jest správné to, aby se umožnilo přicházení nejen nám ale i všem ostatním elvin?" Lume byla napjatá jak struna.

"Ano." Cenin hlas zněl ustrašeně. Bála se, že tímto, podle ní správným, krokem si Lume pod sebou podřezává větev.

"Ano." Hlas Sidheag zněl odhodlaně, bylo poznat, že je ochotná se rvát za pravdu.

"Ano." Earc se snažil být sebejistý, ale cítil, že se něco stane.

"Ano!" Teárlachův hlas zněl vyrovnaně a šibalsky, jako vždy. Nedal na sobě nic znát.

"Ano." Královnin hlas zněl radostně.

"Nechť nyní přednese tato rozhodnutí sama královna." Bylo zvykem, že ten, kdo přednesl nějaký návrh, oznamoval usnesení rady.

Lume vyšla na balkon, pod nímž se hromadily zástupy, a sešla z něj dolů. Šum ustával a Lume začala mluvit:

"Dnes se tato rada usnesla, že pomůžeme ostatním elvin v boji se zákeřnou nemocí a to tak, že umožníme jejich i našim mrtvým přecházet do jiné podstaty a tím dál žít." Lume chtěla ještě něco říct, ale v tom se ozval hlas:

"Takové rouhání! Mrtví Salavin s mrtvými ostatních elvin? Co to je? Naši mrtví si zaslouží úctu! Ostatní jsou zvěř!" Dav se rozburácel a z prvních řad vyšlehl plamen. Zasáhl Lume a ta se zhroutila, byla mrtvá.

"Lume je mrtvá! Někdo ji zabil" zvolala jedna stařenka. Dav se v tu chvíli zhrozil a začal v sobě pátrat po viníkovi, ten však jakoby se do země propadl. V tom se z balkonu, odkud situaci sledovali ostatní členové rady, ozval sebejistý hlas patřící Sidheag.

"Co je to za národ, jenž kvůli reformě a kvůli neschopnosti odložit vlastní pýchu zabije svoji královnu, jenž vládla moudře. Co jsme to za národ, jenž nedokáže podat pomocnou ruku. Co jsme to za národ, který se nedokáže zamyslet?" Všichni se zamysleli nad jejími slovy. V tom se z balkonu ozval další hlas:

"Zítra se odehraje pohřeb a korunovace královny, kterou mezi sebou tato rada dnes do půlnoci vybere." Ten smutný hlas patřil Earcovi.

"Rozejděte se a až do pěti hodin před korunovací nikdo nesmí chrlit oheň a čarovat." Tentokrát promluvil Teárlach. Dav zabučel.

"Co? Vy odmítáte vzdát poctu této královně? Královně, jež svůj život obětovala za ostatní?"

Ceanin obvykle ustrašený hlas zněl překvapivě rozhodně.

Dav se rozešel s velkým šumem a rada se odebrala dovnitř a začala znovu rokovat:
"Navrhuji na královnu Sidheag." Ozval se Teárlach.

"Počkej, horká hlavo!" zarazil ho Earc.

"Je třeba ustanovit pátého člena rady."

"A jo! Navrhuji Aine. Ať všichni pochopí, že to s tou spoluprácí myslíme vážně."

"Máš pravdu. Aine je chytrá a nebojí se riskovat. Navíc s její mocenskou podporou snadno tento návrh prosadíme i mezi Salavin je dosti populární. Jako jediná nemá nos nahoru a Salavin považuje za bytosti hodné uznání." Sidheag zadoufala, že Aine na rozdíl od Teárlacha ji nebude chtít zvolit.

Alfa naší éry (2)

22. července 2012 v 17:19 | Lulu Fairy |  Mé počiny na poli literárním

"Vítejte. Můžeme začít." Uvítala je Lume, dračice zelenkavé barvy, v Malé dračí síni, prosté podzemní místnosti.

"Vítám zde Správkyni Ceanu." Pokynula rudé dračici po jejím boku, která se stočila na místo Správkyně.

"Vítám zde Strážkyni Sidheag." Pokynula Lume tmavě zelené dračici.

"Vítám zde Generála Earca." Pokynula Earcovi, který se odebral na místo.

"Vítám zde Rádce Teárlacha." Uvítala Lume posledního člena Válečné rady.

"I my vítáme tebe královno Lume." Uvítala Ceana královnu, jak bylo zvykem.

"Děkuji. Nechť tato rada vyřeší problém jež je jí přednesen." Odpověděla Lume dle kodexu.

"Nechť je problém touto radou vyřešen." Odpověděli ostatní.

"Chce někdo promluvit?" optala se Lume. Odpovědělo jí ticho.

"Dobrá, tak přednesu svůj problém. Možná jste se ptali, proč jsem tuto radu svolala. Odpověď je následující: byli jsme požádáni o pomoc. Během tohoto týdne mě postupně Hewa, Aine i Auga Ur dopisem požádali o pomoc v boji proti zákeřné nemoci."

"Nemáš náhodou na mysli tu, co poslal On?" Earc zněl vyděšeně. On. Strašlivý bratr Suy. Neuvěřitelně mocný, schopný čehokoli, odpůrce vpuštění elvin na tuto planetu. Taková jsou jeho jména. První co Lume udělala, když přišla do funkce neposkvrněné královny Salavin, bylo to, že zatratila jeho jméno, pro všechny byl jen On.

"On? On je legenda. Nechci, aby ostatní věděli kdo to je, ani že existuje. Je to prostě nemoc, tečka." Lume byla na svého strýce vysazená.

"Dobrá, pokračuj." Přerušila Sidheag nadechujícího se Earca.

"Rozhodla jsem se, že Ho pokoříme tak, že nikomu nebude moci nikdy více ublížit. Povoláme mrtvé zpět a provedeme takovou myšlenku, že každý kdo zemře, se znovu zrodí." Lume se rozhlédla po své Válečné radě a čekala na námitku.

"Ale kde to kouzlo vezme energii?" Ozval se Teárlach.

"Ze smrti samotné."

"Lume, ale to by jako bylo i pro ostatní elvin?" ozval se Earc.

"Samozřejmě."

"Ale to si děláš srandu. Ty máš nápady: Pokořit samotnou smrt a ještě ke všemu sát nesmrtelnost komukoli?" Teárlach vypadal, že každou chvíli něco spálí.

"Teárlachu, odlož svou pýchu. Pohleď na to očima, jež nejsou zamlženy předsudky. Vždyť čím jsou ostatní méně než my?" Ozvala se Ceana. Všichni mlčeli. Prali se se svou výchovou, vždyť všichni byli mladší než 2 000 let, ale i to znamená, že byli vychováni za dob, kdy Salavin byli jediné bytosti zde.

"Já myslím, že plán naší královny je správný." Ceana dala najevo svůj souhlas jako první.

"Já také." Sidheag došla po chvíli ke stejnému poznatku.

"Myslím, že máte pravdu." Ozval se Teárlach po delší době mlčení.

"Já také. Ale je tu jeden problém." Ozval se konečně Earc.

"Jaký?" Lume se na něj se zájmem podívala.

"Ten problém se dá shrnout do dvou slov: Rada starších. Jsou šíleně konzervativní, nebudou chtít žádnou takovouto inovaci." Rada starších byla skupina nejstarších Salavin. Byli pobouřeni už jen tím, že na trůn tehdy nastoupila Lume, pětisetletá ošklivá dračice. Neslýchanost.

"Já vím, ale co mohou dělat? Dav nás má naštěstí raději než je."Lume byla rozhodnutá tento návrh prosadit.

"To je také fakt." Earc věděl, že dav bude protestovat, ale také věděl, že když se postaví proti, dav návrh nebude brát vážně.

Alfa naší éry (1)

22. července 2012 v 17:18 | Lulu Fairy |  Mé počiny na poli literárním

Tady máte povídku ode mě, která šla do Dračího řádu roku 2011. Asi se Vám nebude líbit, ale co.

Příběhy elvin: Alfa naší éryDrahá Lume

Jako Kníže Sacevinajských tě prosím o pomoc. Jak jistě víš, v našem kraji řádí nemoc. Ničí náš národ jednoho po druhém. Ačkoliv nejsme až tak úplně bezmocní, na tohle nestačíme. Pouze Vy umíte kouzlit. Prosím tě za celý tento národ, aby se zachovala rovnováha této planety. Prosím tě, o pomoc a zachování památky tvé tety. Na oplátku Vám poskytneme podobu, která bude do budoucna mnohem výhodnější.

O pomoc prosí

Kníže Sacevinajských


Auga Ur


Lume, královna Draků - Salavin, si povzdychla. Tento dopis byl v pořadí už třetí, co tento týden dostala. Čekala je, a proto svolala na dnešek Válečnou radu, kde měla v úmyslu oznámit své stanovisko k epidemii, která postihla ostatní elvin. Všichni jí žádali o pomoc, jak zastaralý prezident ptačích Undenvin Hewa, tak i milá a mladá velekněžka opičích Gnovinner País, které Lume říkala v jejich rodném jazyce Aine. Teď ji o pomoc požádal i arogantní mrož Auga Ur. Lume neměla ty ploutvonožce ráda. Mroži nebo mrožovití jsou jedním z kmenů Sacevinajských, vodních elvin. Lume připadali nejarogantnější. Tuleňovití nebo lachtani jí přišli mnohem zábavnější a přátelštější.

Lume se zamračila. Náhle si povšimla jedné věty. Pouze vy umíte kouzlit. Lume se pousmála. Kouzlit! Ano, ostatní elvin to tak nazývali, ale zhmotňování myšlenek, není nic složitého. Je to pouze síla myšlenky. Sice je to stojí energii, ale…

Vrátila se zpět k problému. Chtěla pomoci Aine, a chtěla pomoci tak, aby po ní něco zůstalo. Věděla, že odejde. Nevěděla kdy, ale věděla to. Nebylo to u Salavin "normální", ale věčně vládnout nechtěla. Kdyby ale řekla ano jen Aine, naštvali by se mrož a Hewa. A to by bylo špatně, Sua, její teta, královna, co odešla, aby uvolnila místo ostatním elvin, by pak odešla nadarmo, protože by je Salavin museli zničit. Pak přišla ona, mladá, na dračí poměry ošklivá a nezkušená (500 let je teenager) holka, kterou vrhli do politiky. Velmi jí tehdy pomohl rádce Suy, Finnean, vysvětlil jí, jak se to tu hraje a určil směr, kterým se vydala. To on nejvíc pomohl zachovat Suain čin jako chvályhodný.

Lume zatřepala hlavou a poodhlédla od dopisu. Rozhlédla se po pokoji a v tom ji padl zrak na gobelín Odcházení. A v tom ji napadl nápad, plán, jak udělat ze Suaina činu něco ojedinělého, něco, co v budoucnu budou lidé považovat za zázrak.


***


"Hej, počkej na mě Sidheag!" zavolal na ni mladý oranžový drak, který měl na šupinách skvrny, které Salavin nazývali pihami. Mohl mít tak okolo 1 500 - 1 600 let. Mladý a nezkušený věk. Sidheag se zamračila. Nevěděla, o koho jde. Náhle si vzpomněla.

"No nazdar Earcu." Pousmála se.

"No tys mě nepoznala?" usmál se.

"Vy draci jste všichni stejní." Pousmála se Sidheag

"Nevíte, proč Lume svolala tu radu?" ozval se za nimi další hlas patřící fialovému drakovi.

"Ne Teárlachu, nevíme."

"Aha, hm."

"Už jsme tady." Ozval se mlčící Earc

"Vy první, slečno Strážkyně." Zapitvořil se Teárlach.

"Až po Vás, pane generále." Předala to dál Earcovi.

"Tak dík!" zasmál se Earc a vešel.

"Hej!" Sidheag se zasmála a vešla za ním.

Pět nejlepších filmů

22. července 2012 v 16:50 | Lulu Fairy |  Řeči o mě a mém životě
Na Akčním blogu probíhá nyní soutěž, napsat pět nejlepších filmů a proč se mi líbí.
Ráda bych Edith poděkovala za to, že tuto soutěž zorganizovala a vymyslela. Tady je mých TOP 5 filmů! Snad s mým výběrem budete souhlasit.
  • Star Wars - Nová Naděje


Kultovní sérii Star Wars zná snad každý. Nová naděje je z této série nejstarší. Neznalí se zeptají, jak to, když je to čtvrtý díl, že je nejstarší. Je totiž z původní série. Tady je obsah:

Rytíři Jedi byli vyhlazeni a Impérium vládne galaxii pevnou rukou. Malá skupina povstalců se odváží vzdorovat a ukradne plány k nejmocnější zbrani Impéria, Hvězdě smrti. Imperátorův nejvěrnější služebník, Darth Vader, musí najít plány a skrytou základnu povstalců. Zpráva o princezně Lei a vůdci rebelů se dostane až k obyčejnému farmáři, Lukovi Skywalkerovi. Ten se řídí svým osudem, zachraňuje princeznu a pomáhá povstalcům svrhnout Impérium společně s takovými nezapomenutelnými spojenci jako: Obi-Wan Kenobi, domýšlivý Han Solo, loajální Chewbacca a droidové R2-D2 a C3PO. (oficiální text distributora)

Film má hvězdné obsazení a úžasný příběh. Neviděli to snad jen dívky mladších ročníků, a i těm to vřele doporučuji. Film má něco pro každého, romantický příběh, ať už mezi Lejou a Hanem v původní sérii, anebo Ani a Padmé v prvních třech epizodách.

Pro kluky je tu samozřejmě spousta bojových scén, navrch velmi poutavý příběh. Celým filmem vás provází skvělá hudba. Světelné efekty jsou na tehdejší dobu úžasné! A každý si určitě popláče u dojemných scén. Tento film jsem zařadila mezi mých pět nejoblíbenějších proto, že se mi líbí jeho příběh a hudba a herecké výkony jsou také vynikající, stejně jako herecké obsazení.

  • Rozbřesk 1. část


Rozbřesk je zatím poslední díl takzvané "Sajrajt ságy" (jak tomu říká spolužák). Neznám lepší romantický příběh, než je tento. Někdo si myslí, že je to děsný, já si jen myslím, že je to dobrý příběh, který je děsně napsaný. Rozbřesk je vůbec nejlepší. Obsah sem nemůžu dát, protože pointa se vyzradí velmi brzo, ale můžu sem dát začátek:

Film začíná svatbou Edwarda a Belly. Je tam spousta trapných přípitků. Pak mají Edward s Bellou jet na skutečné líbánky. Bella to řekne Jacobovi, který se rozzuří. Líbánky jsou i přes to nádherné!

Bella je konečně s Edwardem a on je s tím konečně smířen (no jakž takž) a to je na příběhu úžasné. Zajímavý je taky příběh Jacoba a jeho smečky.

Tento snímek jsem zařadila do tohoto seznam kvůli romantice a příběhu, který říká, že někdy si musíme stát, ač jsme ještě mladí a nezkušení.

  • Lví král 3


Lví král 3 s podtitulem Hakuna Matata je vlastně Lví král 1, jen z pohledu Timona a Pumby, kteří byli u celého příběhu, jak poznamenali samotní hlavní hrdinové filmu: "Diváci neví, že tam byli, jelikož nevěděli, že tam jsou!" (Trošku upravené).

Ve filmu je spousta skvělých hlášek a je vtipné jak jsou Timon s Pumbou "v kině" a dívají se na svůj vlastní příběh a sem tam ho i komentují. Báječná podívaná, u které si pobrečíte, ale hlavně se u toho potrháte smíchy!

Na této pohádce jsem vlastně vyrůstala a mám ji pořád ráda. Je to nejlepší pohádka jakou znám, proto si místo v tomto mém seznamu zaslouží. Patří mezi zlatou disneyovskou klasiku a má v sobě to nejlepší z něj: roztomilé postavičky, poutavý příběh a úžasné hlášky!

  • Alfa a Omega


Nevím, jestli tuto pohádku znáte, ale kdo dával na základní škole/gymnáziu při přírodopisu/biologii pozor, možná se chytá a ví, že tato animovaná podívaná je o vlcích. Animace jsou zde perfektní! Vlčci umí být děsně roztomilounký. Líbí se mi také motiv vytí jako rande. Je to hrozně romantické. Stručně nastíním děj filmu:

V údolí jsou dvě znepřátelené smečky. Dcera a syn Alf smeček se mají vzít a tak smečky spojit. Jenže oba se zamilují do omeg, nejnižších a tak trochu podřadných vlků. Do toho celého jeden pár odvezou kamsi do rezervace a hrozí válka mezi smečkami!

Akční napínavá, hravá pohádka zasáhne jistě každého. Patří k tomu nejlepšímu z pohádek, i když není nejlepší. Je to skvělý film, který se zalíbí i starším (viděla jsem ho nedávno, vím, o čem mluvím).

Do seznamu jsem pohádku zařadila kvůli napínavému a přitom hravému příběhu a kvůli úžasným postavičkám a skvělým animacím.

  • Avatar


Avatar je skvělý film, který skvěle využívá moderní technologie. 3D tam není samoúčelné a Pandora vás svou krásou uchvátí. James Cameron se na tomto filmu vyřádil a musím uznat, že tohle na rozdíl od Titanicu, který mě prostě nudil (sesypte se všichni a do mě, ale já u toho vždycky usnu), je tohle parádní a akcí nabitý film. Z tetičky wikipedie:

Desátník Jake Sully (Sam Worthington), bývalý příslušník americké námořní pěchoty, který je ale upoután na invalidní vozík, přilétá na Pandoru, aby nahradil svého náhle zemřelého bratra-dvojče Toma Sullyho při výzkumu domorodých obyvatel Na'vi. K proniknutí k domorodcům totiž slouží tzv. avataři vypadající jako domorodci, které vědci vytvářejí kombinací lidské DNA a DNA Na'vi. Tohoto avatara může pak člověk, kterému byl avatar vytvořen na tělo s využitím jeho DNA, ovládat na dálku svou myslí. Kromě skupiny vědců kolem botaničky Dr. Grace Augustinové (Sigourney Weaver) je ale na planetě také žoldácká armáda, které velí plukovník Miles Quaritch (Stephen Lang), a podnikatelé v čele s Parkerem Selfridgem (Giovanni Ribisi), kteří mají zájem o velmi cennou horninu, Unobtainium. Největší naleziště se ale nachází pod obrovským Rodným stromem, kolem kterého je soustředěno centrum života domorodců. Jake Sully se dostane mezi Na'vi a má je přimět k přestěhování.

Romantika s akcí, to je přesně pro mě! Co říct, Oskarem oceněný film s překrásnými vizuálními efekty sem rozhodně patří! Dokonalý romantický příběh, úžasné akční scény a skvěle vymyšlený svět dělají z tohoto filmu megahit, který rozhodně stojí za to vidět.